: Public <<ArchiMate_BusinessProcess>> BusinessProcess
Created: 29-5-2019 10:14:20
Modified: 29-5-2019 10:14:20
Project:
Advanced:
De patiënt komt na besluit ingreep nog op een pre TAVI poli bij de verpleegkundig specialist van het kleppenteam van het UMCG. Hier wordt besproken:<br/><br/>* Klachten (geen klachten, dan advies om af te wachten)<br/>* Uitleg wat TAVI is<br/>* Route<br/>* Risico’s en complicaties<br/>* Wat te verwachten mbt consult geriater<br/>* Bespreking in Hartteam en TAVI bespreking<br/>
Element Source Role Target Role
«ArchiMate_BusinessRole» Verpleegkundig Specialist Physician Assistant 2e lijn
BusinessRole «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
«ArchiMate_BusinessActor» Physician Assistent 3e lijn
BusinessActor «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Element Name
{anonymous}
Decision «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
Goedkeuren ingreep
Activity «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
Element Name
Uitvoeren lokaal MDO
Activity «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
Tag Value
atomic false
Details:
Values: true,false
Default: false
showdecoration true
Details:
Values: true,false
Default: true
Property Value
_defaultDiagramType: Archimate2::Business
isReadOnly: false
Object Type Connection Direction Notes
«ArchiMate_BusinessObject» CT Hart M Z C BusinessObject Dependency To  
«ArchiMate_BusinessObject» Informed Consent BusinessObject Dependency To