: Public <<ArchiMate_BusinessProcess>> BusinessProcess
Created: 29-5-2019 10:13:54
Modified: 29-5-2019 10:13:54
Project:
Advanced:
<u>Besluit ingreep</u><br/>De uitslag van de CT en de screening van de geriater kunnen zowel telefonisch als op de poli worden besproken, het staat iedere ziekenhuis vrij om de manier van informatieverstrekking vrij in te vullen. Voor de patiënt is het belangrijk dat hij tijdig data weet. Streefdata hiervoor worden tijdens dit poli / telefonisch consult aan de patiënt gecommuniceerd. <br/><br/>Patiënt geeft aan of hij/zij door wilt gaan met de TAVI procedure, zoals voorgelegd door de cardioloog<br/><br/>
Element Source Role Target Role
«ArchiMate_BusinessActor» Patiënt
BusinessActor «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Element Name
Planning opname
Activity «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
{anonymous}
Decision «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
Element Name
Pre-poli: Consult 2e lijn
Activity «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
Pre-TAVI poli
Activity «ArchiMate_Triggering»
 
Details:
 
Property Value
_HideUmlLinks: True
_defaultDiagramType: ArchiMate3::Business
isReadOnly: false