RIVO Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide
0.2.1 - CI build Netherlands flag

RIVO Noord Zorgviewer MVP2 Implementation Guide - Local Development build (v0.2.1). See the Directory of published versions

Home Page

Official URL: http://hl7.nl/fhir/zorgviewer/ImplementationGuide/hl7.fhir.nl.zorgviewer Version: 0.2.1
Draft as of 2023-03-22 Computable Name: zorgviewer-ig

Where possible, new or updated content is highlighted in green for review.

Introduction

Zie RIVO NN en met name RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Project.

Leeswijzer implementatiegids

 • Datasets = content van praktijkvoorbeelden
 • Design = startpagina bouwteam
 • Checklists = startpagina voor aansluiten van nieuwe zorgaanbieders

Events

   
2020​ Netwerkzorg Architectuur​ vastgesteld
2021-nov​ Zorgviewer Prototype​ middels Clinical Connectathon Netwerkzorg
2022 Supernova Zorgviewer MVP1
2023 RIVO-Noord Zorgviewer MVP2 Project
2023-nov tbd Connectathon Behandelplan (HL7 NL en dHealthLab)

Milestones

 1. (dec-2023) MVP2 Zorgviewer opstarten vanuit Epic (MCL, UMCG), Chipsoft (Martini ziekenhuis, Tjongerschans) en Topicus (Dokter Drenthe) en ontsluiten van de BgZ en PDF/a (voor zover ingericht in de bronnen adhv VIPP5 module 1 en 2 en VIPP OPEN)
  1. Focus ligt eerst op BIG of AGB-Z geregistreerde gebruikers
  2. Parallel: Uitbreiden vulling BgZ en PDF/a. Hiervoor zijn de EPD teams nodig
 2. Uitbreiden bronnen, uitbreiden “opstarten vanuit” en daarmee gebruikersgroepen
 3. Uitbreiding zibs buiten BgZ - gegevenssets breder ondersteunen (Acute Zorg, HartNet, Oncologie, PalZorg)
 4. Behandelplan functionaliteit uitbreiden, keuze behandelplan en later workflow
 5. Patient als gebruiker

Prioritering werkzaamheden

 1. Correspondentie
 2. (Radiologie)verslagen
 3. Notities
 4. zib Probleem
 5. zib Verrichting

Bouwblokken

Figure 1: Bouwblokken
Figure 1: Bouwblokken
   
Toestemming Inwoners van onze zorgregio geven op één keer, op één plek zorgverleners toestemming, dat zij hun zorggegevens mogen inzien van andere behandelaren en vanuit andere zorgorganisaties.
Authenticatie Klopt het dat jij als zorgverlener bent, wie je zegt dat je bent? Werk jij echt bij die zorgorganisatie? Door middel van twee factor authenticatie binnen je eigen informatieomgeving wordt jouw identiteit op twee manieren gecheckt. Met deze authenticatie heb je ook toegang tot de Zorgviewer.
Autorisatie Welke informatie van patiënten en cliënten is voor mij als zorgverlener beschikbaar? Mag je als apotheker bijvoorbeeld de volledige zorginformatie zien of heb je enkel inzag in labuitslagen en medicatie?
Patiëntindex De patiëntindex maakt inzichtelijk bij welke zorgorganisaties de patiënt of cliënt bekend is. De zorgviewer bevraagt bij het inloggen door een zorgverlener enkel de informatiesystemen van deze zorgorganisaties.
Logging Wie logt wanneer en waar in? Het geautomatiseerde logboek houdt exact bij welke zorgverlener toegang heeft gevraagd en gekregen tot de zorginformatie van een patiënt of cliënt.
Behandelplan De stappen die je als patiënt of cliënt doorloopt in het zorgpad. In de zorgviewer zie je een digitale weergave van het -regionaal overeengekomen- zorgpad. Aan de gestructureerde stappen ‘hangen’ informatiecomponenten vast.
Ontsluiting bronsysteem Elk informatiesysteem communiceert in een eigen taal. Dit technische bouwblok is een koppeling, die ervoor zorgt, dat alle zorginformatie uit de verschillende bronsystemen in de zorgviewer in dezelfde taal beschikbaar is.
Overname TOEKOMST Is de zorginformatie -beschikbaar in de zorgviewer, afkomstig van een ander bronsysteem- voor jou als zorgverlener relevant, dan kan je deze selecteren en overnemen in de informatieomgeving van jouw zorgorganisatie.
Zorgviewer Alle bouwblokken samen vormen de zorgviewer. De zorgviewer combineert, ontdubbelt en filtert de informatie op basis van jouw behoefte als zorgverlener. De zorgviewer biedt zorgverleners een 360° beeld van de patiënt of cliënt. Opgebouwd uit alle beschikbare zorginformatie, waarvoor de patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven.
Multi-inzetbaar: De bouwblokken zijn niet alleen bruikbaar voor de regionale zorgviewer, maar zijn ook bruikbaar en essentieel voor het delen van diagnostiek, multidisciplinair overleg, monitoring en E-health en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Bouwblokken samenwerking

In onderstaande schema zie je de groepering en interacties (in globale volgorde) tussen de verschillende bouwblokken.

cloudEpic huisChipsoft of Topicus huis«future»Zorgviewer Host LosZorgviewerBehandelplanToestemming«ZorgviewerHost»Hyperspace«Authenticatie»Epic Auth«Bronsysteemontsluiting»b.v. IRIS«Bronsysteem& Logging»Epic«Zorgviewer Host& Logging& Bronsysteem»HiX of Topicus«Authenticatie»ZorgplatformAuth«Bronsysteemontsluiting»Zorgplatform«Zorgviewer Host»«future»ZV Los«Authenticatie»«future»ZV Los Auth1. opstart1. opstart1. opstart2. wie?2. wie?2. wie?3. waar?4. bevragen4. bevragen5. filters

Functionaliteiten

Hierna volgt een schema met functionaliteiten per bouwblok.

ZorgviewerEpic, Chipsoft, Topicus, Zorgviewer Los«Zorgviewer Host»BehandelplanToestemming & PatientindexPatient bannerWeergave gegevensSorterenConflicten attenderenOntdubbelen gegevensFiltering obv BehandelplanOpstart ZorgviewerStelt identity vastControle behandelrelatiePatient selectieZorgverlener gegevensZorgverlener rollenBehandelplannen adhv diagnoseRelevante gegevens adhv zorgpadRelevante gegevens adhv rolToegestane bronsystemen patientBronsystemen endpoints

Acknowledgements