: Public <<ArchiMate_ApplicationComponent>> ApplicationComponent
Created: 12-8-2019 11:34:05
Modified: 12-8-2019 13:33:40
Project:
Advanced:
Handmatig een knop indrukken in MediConnect, zodat gegevens naar een USB gaan. Vervolgens gaat het verslag naar Epic toe (onder Functieonderzoeken).<br/><br/>Toont een samenvatting van verslag + parameters gemeten<br/>
Element Source Role Target Role
«ArchiMate_ApplicationService» Beeldopslag
ApplicationService «ArchiMate_Serving»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Element Name
ChipSoft HiX (suite)
Component «ArchiMate_Flow»
 
Details:
 
Property Value
_HideUmlLinks: True
_defaultDiagramType: ArchiMate3::Application
isIndirectlyInstantiated: true