: Public <<ArchiMate_ApplicationComponent>> ApplicationComponent
Created: 31-7-2019 7:59:58
Modified: 12-8-2019 13:35:08
Project:
Advanced:
Roqua wordt gebruikt om vragenlijsten voor te leggen aan patiënten.<br/><br/>
Element Name
Epic (suite)
Component «ArchiMate_Flow»
 
Details:
 
Property Value
_HideUmlLinks: True
_defaultDiagramType: ArchiMate3::Application
isIndirectlyInstantiated: true
Object Type Connection Direction Notes
«ArchiMate_ApplicationService» Patiëntvragenlijsten ApplicationService Dependency To