: Public <<ArchiMate_BusinessActor>> BusinessActor
Created: 29-5-2019 10:13:27
Modified: 12-8-2019 13:26:52
Project:
Advanced:
Sommige onderzoeken, zoals de cardio echo's (TTEs/TEEs) worden op de cardio echo afdeling gedaan (fysiek op de poli van cardiologie). Hetzelfde geldt voor het uitvoeren en analyseren van de Holters<br/>
Element Source Role Target Role
«ArchiMate_BusinessProcess» Aanvullend onderzoek: holter 24uurs
BusinessProcess «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
«ArchiMate_BusinessProcess» Diagnostiek
BusinessProcess «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
«ArchiMate_BusinessProcess» Aanvullend onderzoek
BusinessProcess «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Tag Value
actorkind standard
Details:
Values: standard,compound
Default: standard
Property Value
_defaultDiagramType: Archimate2::Business