: Public <<ArchiMate_BusinessActor>> BusinessActor
Created: 29-5-2019 10:13:25
Modified: 12-8-2019 13:29:36
Project:
Advanced:
Na de ingreep verblijven patiënten eerst op de CCU, en in ieder geval 48 uur in het UMCG, meestal is ligduur 3-5 dagen. In dat geval wordt patiënt op CCU en daarna verpleegafdeling UMCG opgenomen. Is er de verwachting dat er een lange ligduur gaat zijn, kan in goed overleg met de 2e lijn de patiënt na 48u worden overgeplaatst naar het ziekenhuis in de buurt. Soms is er sprake van ook plaatsen van een PM tijdens de opname in een nieuwe ingreep. Dit kan in alle ziekenhuizen. Indien dit in 2e lijn gebeurt is tijdig overleg met 2e lijn noodzakelijk voor goede planning.<br/>
Element Source Role Target Role
«ArchiMate_BusinessProcess» Nazorg Post-interventie
BusinessProcess «ArchiMate_Assignment»
Name:  
 
Name:  
 
Details:
 
Property Value
_defaultDiagramType: ArchiMate3::Business